A Sweet Treat For Fetal Therapy Patients

Our latest project is a sweet treat for fetal therapy patients in the Netherlands. Read more below.

Als je een ernstige diagnose krijgt, kan dat een heel moeilijke tijd zijn. Het roept veel emoties op en gezinnen kunnen zich enorm eenzaam voelen.

We weten maar al te goed hoe een diagnose families die foetale therapie ondergaan persoonlijk kan raken. Daarom starten we een leuk nieuw outreach-programma, waarbij je een reep chocolade kunt sponsoren om cadeau te doen aan een gezin dat het moeilijk heeft.

When you get a difficult diagnosis, it can be a hard time.  There are a lot of emotions, and families can feel lonely.

We really understand how this diagnosis can affect families undergoing fetal therapy on a personal level.  This is why we’re starting a sweet new outreach program where you can sponsor a bar of chocolate to be gifted to a family who is going through a hard time.

sweet treat fetal therapy stichting taps support foundation twin anemia polycythemia sequence twins

Waroom Chocolade?

We zeggen niet dat chocolade alle pijn verzacht. Er is wel onderzoek gedaan naar het effect van chocolade op de hersenen. Het kan je een beter gevoel geven, omdat het je lichaam stimuleert om endorfine (het gelukshormoon) aan te maken, maar dat is niet de reden waarom we dit doen.

Wij willen een gezin in een stressvolle situatie een klein cadeautje geven en ze laten merken dat iemand aan ze denkt. We laten ze weten dat ze niet de enige zijn met hun diagnose.

Iemand geeft om ze. En daarom sturen we chocolade.

Why Chocolate?

We’re not saying that chocolate can make everything better. There have been studies into the effect of chocolate on the brain. It can make you feel better by stimulating your body to produce endorphins, but this isn’t why we’re doing this.

Our idea is to give a little gift to a stressed family and possibly having a difficult time, and just let them know that someone out there is thinking of them.  We want them to know they are not alone in their diagnosis.

Someone out there cares.  And that’s why we’re sending chocolate.

sweet treat fetal therapy stichting taps support foundation twin anemia polycythemia sequence twins

Hoe Het Werkt

Het is heel eenvoudig. Je kunt een gezin nomineren om een reep chocolade te krijgen of een reep voor een toekomstig gezin sponsoren. De repen worden verstuurd door de Stichting TAPS Support, maar je kunt er een persoonlijke boodschap aan toevoegen.

Nomineren

Vul dit formulier in met de gegevens van het gezin, waaronder hun naam en adres. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen, omdat we de repen rechtstreeks naar het gezin sturen. We kunnen er ook voor zorgen dat ze ook een korte persoonlijke boodschap van je krijgen. Je mag zelf bepalen of je naam vermeld wordt of dat de reep anoniem verstuurd wordt.

Sponsoren

Via ons donatieplatform kun je een donatie doen aan onze stichting met de optie “Sponsor a Chocolate” De reep kost €8.00, inclusief verwerkings- en verzendkosten. Je kunt ook een bericht toevoegen op ons donatieportaal om mee te sturen.

Als je dit gedaan hebt, zorgen wij voor de rest.

How It Works

It’s all straightforward.  You can nominate a family to receive a chocolate bar or sponsor a future chocolate bar.  The chocolate bars will come from the TAPS Support Foundation, but you’ll be able to add your message of support to it.

Nominating

Use this form to fill out the details of the family – their name, address, etc.  You must get these details right, as we’ll be posting directly to them. We can also make sure they get a short, personal message from you as well – it’s up to you if you want to leave your name or be anonymous.

Sponsoring

Through our donations platform, you can donate to our foundation with the option of “Sponsor a Chocolate.”  The cost of a bar is €8.00, which includes the processing costs and postage. You can also leave a message in the donation portal, which we’ll make sure to pass on.

Once you’ve done either of these things, we’ll handle the rest. 

sweet treat fetal therapy stichting taps support foundation twin anemia polycythemia sequence twins

Wie komt ervoor in aanmerking?

Op dit moment is de actie alleen voor gezinnen met een adres in Nederland. Als we meer partnerorganisaties vinden die het initiatief steunen, zal dit in steeds meer landen mogelijk worden.

Wat is het resultaat?

Het gezin dat gesponsord wordt krijgt een gepersonaliseerde chocoladereep van de Stichting TAPS Support in de brievenbus, met jouw boodschap erbij. Zo eenvoudig is het.

Who Is Eligible?

At this moment, this program is only available for postal addresses in the Netherlands. As we find more partner organizations who love our idea, we’ll open it up to more and more countries.

What Do You Get?

The sponsored family will receive a personalized chocolate bar from the TAPS Support Foundation, delivered to their mailbox with your message.  It’s really that simple.  

sweet treat fetal therapy stichting taps support foundation twin anemia polycythemia sequence twins

About Tony’s Chocolonely

We hebben gekozen voor Tony’s omwille van hun missie en waarden, ethisch verantwoorde cacao die 100% slaafvrij is. En hun smaken zijn fantastisch!

Net als wij hebben zij als missie om dingen te veranderen, daarom kozen wij voor hen. Net als onze oprichter, dacht hun oprichter ook ooit dat hij er alleen voor stond, maar dat inspireerde hem om actie te ondernemen en impact te maken.

About Tony’s Chocolonely

We chose to use Tony’s because of their mission and values – ethically sourced cocoa, 100% slave-free.   Their flavors are also fantastic!

But just like us, they’re on a mission to bring change, which helped us make our decision. You see, just like our founder, their founder thought he was alone in his beliefs – and that inspired him to take action and make his impact.

Please note: We order the chocolate from Tony’s Chocolonely, but they are not sponsors of this project nor affiliated in any way. Our association with them is as a service provider. However, we do LOVE them and their chocolate 😉

Pin It on Pinterest

Share This